"Als een rommelig bureau een rommelige geest betekent, wat betekent dan een leeg bureau?..."