"Om werkelijk onafhankelijk te zijn moet je je realiseren dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn..."